Anmälan

Tävlingen har begränsat antal tävlande. Boka upp din plats i tid för att vara säker!

I tävlingsavgiften ingår transport från Motala till tävlingsområdet, dryck, mat och dryck på sjön under loppet vid vissa checkppoints, lättare förtäring vid målgången.

Anmälningsavgiften

400 sek, betald senast 15:e Juli
600 sek, Efteranmälan på nätet alt på plats

Vi reserverar vi oss för eventuella ändringar av bansträckningen på grund av 
rådande väderlek. Om loppen tvingas ställa in på grund av extraordinära 
omständigheter betalas 50 % av startavgiften tillbaka. Om loppen kortas ned på 
grund av för kraftiga vindar, meddelas detta på hemsidan.

 

Anmälan dig här